30 dni za brezplačno vračilo
oglejte si podrobnosti
Brezplačna dostava
oglejte si podrobnosti

POGOJI STORITVE E-NOVICI. UVODNE DOLOČBE

1. Ta dokument (v nadaljevanju tudi: "Pogoji") določa podrobna pravila za zagotavljanje storitve "e-Novic" s strani MODIVO S.A., s sedežem v Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Poljska (kar je tudi naslov za vročanje), vpisanega v registru gospodarskih družb pri Okrožnem sodišču v Zielona Góra, VIII Gospodarski oddelek KRS, pod registrsko številko KRS 0000541722, DŠ PL: 9291353356, DŠ SI: SI36815918, BDO 000031285, REGON 970569861, z osnovnim v celoti vplačanim kapitalom v višini 2 008 001 PLN; naslov elektronske pošte info@eobutev.si, številka kontaktnega telefona (+386) 01 444 01 00 (strošek klica se obračuna v skladu s cenikom vašega izbranega operaterja). (v nadaljevanju: "Ponudnik storitev”).
2. Storitev e-Novic lahko uporablja fizična oseba ali preko preko pooblaščene osebe delujoča pravna oseba, ali organizacijska enota brez pravne osebnosti, ki ji zakon podeljuje pravno in poslovno sposobnost (v nadaljevanju: "Prejemnik storitve"). Če je Prejemnik storitve fizična oseba z omejeno poslovno sposobnostjo, se zaveže, da bo pridobila pravno učinkovito soglasje svojega zakonitega zastopnika za sklenitev pogodbe o izvajanju storitve e-Novic (v nadaljevanju tudi: "Pogodba") in predloži tako privolitev na zahtevo Ponudnika storitev. Pogodba ima lastnosti pravnega posla, ki se običajno sklepa v manjših vsakdanjih zadevah. Ponudnik storitev Prejemnikom storitev ne zaračuna storitve zagotavljanja e-Novic.
3. Uporaba storitve e-Novic (vključno s sklenitvijo pogodbe) zahteva, da končna naprava in sistem IT, ki ga uporablja Prejemnik storitve, izpolnjujeta naslednje minimalne tehnične zahteve (1) računalnik, prenosnik ali druga večpredstavnostna naprava z dostopom do interneta in v primeru prejemnikov storitve e-Novic na navedeno mobilno številko - mobilni telefon; (2) dostop do elektronske pošte; (3) Internetni brskalnik: Mozilla Firefox različice 17.0 in novejše ali Internet Explorer različice 10.0 in novejše, Opera različice 12.0 in novejše, Google Chrome različice 23.0. in novejše različice Safari 5.0 in novejše; (4) priporočena najmanjša ločljivost zaslona: 1024x768; (5) omogočanje piškotkov in podpore za Javascript v spletnem brskalniku; (6) veljaven/aktiven e-poštni naslov, v primeru prejemnikov storitve e-Novic pa na navedeno mobilno številko - veljavno/aktivno mobilno številko; (7) tipkovnico ali drugo kazalno napravo, ki omogoča pravilno izpolnjevanje elektronskih obrazcev.

 

II. NAČELA UPORABE STORITVE E-NOVIC

1. Storitev e-Novic, ki se zagotavlja na zahtevo Prejemnika storitve po sklenitvi Pogodbe, vključuje:

a. prejem Prejemnikov storitev, ki so Ponudniku storitev poslali svoj elektronski naslov, po elektronski poti, vključno s samodejnimi klicnimi sistemi, komercialne informacije o izdelkih in storitvah Ponudnika storitev in partnerjev Ponudnika storitev (katerih aktualni seznam je na voljo na spletni strani), vključno z informacijami zlasti o njihovi trenutni ponudbi, akcijah, popustih in marketinških kampanjah,
b. prejem Prejemnikov storitev, ki so ponudniku storitev poslali podatke, vključno z imenom, priimkom, ulico, hišno številko, poštno številko, mestom, državo, vključno z oddajo naročila ali odprtjem uporabniškega računa na spletni strani: www.eobutev.si (v nadaljevanju tudi: "Spletna stran"), po pošti, komercialne informacije o izdelkih in storitvah Ponudnika storitev in partnerjev Ponudnika storitev (katerih aktualni seznam je na voljo na spletni strani), vključno zlasti s kuponi ali namensko promocijsko ponudbo,
c. prejem Prejemnikov storitev, ki so Ponudniku storitev poslali svojo telefonsko številko, vključno s samodejnimi klicnimi sistemi, komercialne informacije o izdelkih in storitvah Ponudnika storitev in partnerjev ponudnika storitev (katerih aktualni seznam je na voljo na spletni strani), vključno zlasti z informacijami o njihovi trenutni ponudbi, akcijah, popustih in trženjskih kampanjah.

2. Uporaba storitve e-Novic je mogoča, ko Prejemnik storitve opravi naslednje korake:

a. navede vsaj svoj e-poštni naslov ali telefonsko številko v ustreznem polju na Spletni strani, ali ustrezno označi v potrditvenem polju (check-box), da soglaša s sprejemanjem komercialnih informacij po ustreznem kanalu;
b.sprejemanje določb teh Pogojev (vključno s klikom na aktivacijsko povezavo, ki jo je Ponudnik storitev poslal na e-poštni naslov, ki ga je navedel Prejemnik storitev). Povezava je aktivna 7 dni od datuma, ko jo je Ponudnik storitev poslal. Če v tem obdobju ne sprejmete splošnih pogojev, je treba postopek registracije za storitev pošiljanja e-Novic izvesti znova. Ponudnik storitev lahko zagotovi tudi druge načine sprejemanja določb Pogojev.

2a.Če stranka v petih dneh po pošiljanju aktivacijske povezave ne sprejme Pogojev v skladu s točko II. odstavek 2. b, se ji lahko pošlje opomnik, da sprejme Pogoje.

3. Storitev e-Novic je na voljo za nedoločen čas.
4. Prejemnik storitve je dolžan zlasti:

a. Ponudniku storitev zagotavljati le resnične, aktualne in vse potrebne podatke Prejemnika storitve;
b. ob spremembi takoj posodobiti podatke, ki jih je zagotovil Ponudniku storitev v zvezi s sklenitvijo in izvajanjem Pogodbe
c. uporabljati storitve, ki jih ponuja Ponudnik storitev na način, ki je skladen z določbami veljavne zakonodaje in ne krši pravic tretjih oseb v skladu z določbami Pogojev, pa tudi z načeli družbenega sobivanja, zlasti ne zagotavljati nezakonite vsebine.

 

III. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

1. Osebne podatke Prejemnika storitev obdeluje Ponudnik storitev kot upravljavec osebnih podatkov za namen zagotavljanja storitve e-Novic.
2. Da bi Ponudnik storitev zagotovil predstavitev oglasov, ponudb ali promocij (popustov), namenjenih vsem Prejemnikom, na način, ki je prilagojen interesom določenega Prejemnika storitve, se lahko seznani  preferencami, na primer z analizo, kako pogosto obišče in katere izdelke kupuje na spletni strani, ki pripadajo Ponudniku storitev.
3. Posredovanje osebnih podatkov s strani Prejemnika storitev je prostovoljno, vendar nujno za uporabo storitve e-Novic, v skladu z odstavkom 4 spodaj.
4. Ponudnik storitev omogoča anonimno uporabo storitve pošiljanja e-Novic, če e-poštni naslov, ki ga je navedel Prejemnik, ne omogoča identifikacije stranke in če Prejemnik Ponudniku storitev ni posredovala drugih osebnih podatkov.
5. Prejemnik storitve ima pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, vključno z zahtevami za njihove kopije, prošnjami za popravek, omejitvijo obdelave ali izbrisom svojih podatkov in odstopom od storitve e-Novic, prenosom svojih osebnih podatkov, npr. drugemu upravljavcu in vložitev pritožbe informacijskemu pooblaščencu.
6. Podrobne informacije o varstvu osebnih podatkov so na voljo v Spletni trgovini v zavihku "Politika zasebnosti".

 

IV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

1. Izključne pravice do vseh elementov, vključno z deli v smislu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami), ki jih zagotavlja Ponudnik storitev ali partnerji Ponudnika zlasti avtorskih pravic, pripadajo Ponudniku storitev ali subjektom, s katerimi je Ponudnik storitev sklenil ustrezne sporazume. Prejemnik storitve je upravičen do uporabe zgoraj navedene brezplačne vsebine samo za osebno uporabo in samo za pravilno uporabo storitve e-Novic na področju celotnega sveta. Uporaba zgoraj omenjene vsebine v drugačnem obsegu je dovoljena samo na podlagi izrecnega predhodnega soglasja ponudnika storitev oziroma njegovega pooblaščenca v pisni obliki. Pisno soglasje je pogoj za njegovo veljavnost.

 

V. POSTOPEK PRITOŽBE

1. Prejemnik storitve lahko v obliki reklamacije predloži ugovor, povezane s storitvijo e-Novic.
2. Ponudnik storitev na pritožbo odgovori takoj, najpozneje v roku 30 dni od datuma prejema.
3.Pritožbe v zvezi z zagotavljanjem storitve e-Novic lahko oddate pisno na naslov: MODIVO S.A., ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Poljska ali po e-pošti: info@eobutev.si.
4. Za pospešitev obravnave pritožbe navedite ime in priimek, kontaktne podatke osebe, ki vlaga pritožbo, ter opis razlogov, ki jo utemeljujejo.
5. Niti Ponudnik storitev niti njegovi zaposleni, pooblaščeni zastopniki in pooblaščenci niso odgovorni za kakršno koli škodo Prejemnika storitve, ki ni potrošnik, njegovim podizvajalcem, zaposlenim, pooblaščenim zastopnikom in/ali pooblaščencem, vključno z izgubo dobička, razen če je bila škoda povzročena namerno z njihove strani. V vsakem primeru ugotavljanja odgovornosti Ponudnika storitev, njegovih zaposlenih, pooblaščenih zastopnikov in/ali pooblaščencev je ta odgovornost do prejemnika storitve, ki ni potrošnik, ne glede na njegovo pravno podlago, omejena – kot skupna terjatev do  maksimalnega zneska dvesto petdeset evrov (250 EUR).

 

VI. PRENEHANJE POGODBE IN SPREMEMBA POGOJEV

1. Prejemnik storitve se lahko kadar koli in brez kakršnega koli razloga odjavi od storitve e-Novic (odstop od storitve), zlasti s klikom na povezavo za deaktiviranje v vsakem elektronskem sporočilu, poslanem Prejemniku storitve kot del storitve e-Novic ali s klikom na ustrezen gumb na spletni strani, do katerega je povezava v prvem sporočilu, poslanem na navedeno telefonsko številko v zvezi s prijavo storitve prejemanja e-Novic. Če je uporabnik privolil v storitev e-Novic prek sporočila SMS, lahko za odjavo od storitve v zvezi s tem sam prekliče privolitev prek možnosti v računu ali tako, da se obrne na Službo za pomoč strankam.Odjava iz enega od kanalov storitve e-Novic na zgoraj navedeni način ne pomeni, da se samodejno odjavite iz drugega kanala storitve e-Novic.
2. Ponudnik lahko kadar koli odstopi Pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom iz pomembnih razlogov, razumljenih kot:

a. sprememba zakonskih določb, ki urejajo zagotavljanje elektronskih storitev s strani Ponudnika, ki vplivajo na medsebojne pravice in obveznosti, določene v Pogodbi, ali sprememba razlage zgornjih zakonskih določb, sodb sodišč, odločb, priporočil ali priporočil uradov ali organov, pristojnih za določeno področje;
b. sprememba načina izvajanja storitev izključno zaradi tehničnih ali tehnoloških razlogov (zlasti posodobitev tehničnih zahtev, navedenih v teh Pogojih);
c. sprememba obsega ali zagotavljanja storitev, za katere se uporabljajo določbe Pogojev, z uvedbo novih, spreminjanjem ali umikom Ponudnika storitev obstoječih funkcionalnosti ali storitev, ki jih urejajo Pogoji.

3. Ponudnik storitev svojo izjavo o odstopu od pogodbe v obsegu, določenem v odstavku 2. zgoraj pošlje na e-poštni naslov ali telefonsko številko, ki jo Prejemnik storitev navedel med registracijo za storitev e-Novic.
4. Ponudnik lahko prekine Pogodbo s Prejemnikom storitve s sedemdnevnim odpovednim rokom ali mu zavrne nadaljnjo pravico do uporabe storitve e-Novic, ter mu lahko omeji dostop do nekaterih ali vseh vsebin iz točke IV. zgoraj, iz pomembnih razlogov, to je v primeru hude kršitve s strani Prejemnika storitve teh Pogojev, torej v primerih, ko Prejemnik storitve (zaprti katalog) krši določbe točke II. odstavek 4. c Pogojev.
5. Ponudnik storitev lahko te Pogoje spremeni v primeru vsaj enega od naslednjih pomembnih razlogov:

a. sprememba zakonskih določb, ki urejajo zagotavljanje elektronskih storitev s strani Ponudnika, ki vplivajo na medsebojne pravice in obveznosti, določene v Pogojih, ali sprememba razlage zgornjih zakonskih določb zaradi sodb sodišč, odločb, priporočil ali priporočil uradov ali organov, pristojnih za določeno področje;
b. sprememba načina izvajanja storitev izključno zaradi tehničnih ali tehnoloških razlogov (zlasti posodobitev tehničnih zahtev, navedenih v teh predpisih);
c. sprememba obsega ali zagotavljanja storitev, za katere se uporabljajo določbe Pogojev, z uvedbo novih, spreminjanjem ali umikom Ponudnika storitev obstoječih funkcionalnosti ali storitev, ki jih urejajo Pogoji.

6.V primeru pomembnih sprememb Pogojev bo Ponudnik storitev zagotovil prečiščeno besedilo Pogojev z objavo na Spletni strani in s sporočilom, poslanim na elektronski naslov, ki ga je Prejemnik storitev navedel med registracijo za storitev e-Novic, kar omogoča seznanitev s prečiščenim besedilom Pogojev in njihovo shranjevanje.
7. Sprememba Pogojev začne veljati v roku 14 dni od datuma pošiljanja informacij o spremembi. Prejemnik storitve ima pravico odpovedati Pogodbo v 14 dneh od datuma uradnega obvestila o spremembi Pravilnika.

 

VII. KONČNE DOLOČBE

1. Ti Pogoji so na voljo tudi na spletni strani www.eobutev.si/b/pogoji-e-novice in veljajo od 22.09.2023.
2. Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. 
3. Utrjevanje, varovanje in razkritje bistvenih določb sklenjene Pogodbe poteka s pošiljanjem elektronskega sporočila na elektronski naslov, ki jo Prejemnik storitve navede ob prijavi na storitev e-Novic.
4. Pravo, ki se uporablja za Pogoje je pravo Republike Slovenije in sodišč v Republiki Sloveniji, razen če v obveznih zakonskih določbah ni drugače določeno.

 

Prejšnji pogoji so na voljo spodaj: 
2023-09-21
2022-01-20