30 dni za brezplačno vračilo
oglejte si podrobnosti
Brezplačna dostava
oglejte si podrobnosti

DSA

V naši Spletni trgovini so na voljo storitve, ki ustrezajo opredelitvam posrednih storitev iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 - Zakon o digitalnih storitvah (Digital Services Act, DSA).

Takšne storitve so:

 • a) mnenja – funkcija, ki omogoča objavo mnenj o izdelkih;

Da bi našim Strankam zagotovili popolnoma varno uporabo naše Spletne trgovine, si po najboljših močeh prizadevamo odstraniti nezakonito vsebino iz zgoraj navedenih storitev takoj, ko jo opazimo in preverimo. Ta pravila veljajo tudi za naše Stranke. Zato pri uporabi naše Spletne trgovine ne prenašajte in objavljajte nezakonite vsebine.

Nezakonita vsebina so informacije, ki same po sebi ali s sklicevanjem na določeno dejanje niso v skladu s splošno veljavno zakonodajo ali Pogoji. Nezakonita vsebina je lahko zlasti:

 • - vsebina, ki krši avtorske pravice;

 • - vsebina, ki je diskriminatorna, žaljiva, vulgarna, sovražna ali kako drugače žaljiva za osebne interese;

 • - predstavitve Izdelkov in informacij o njih, ki niso v skladu s posebnimi zakonskimi zahtevami ali kršijo pravice drugih.

Objavite lahko ocene izdelkov, če ste izdelek, ki ga ocenjujete, dejansko kupili in preizkusili. Poleg tega si pridržujemo pravico, da zavrnemo objavo mnenj, ki:

 • a) so zavajajoča;

 • b) so bila napisana v zameno za plačilo;

 • c) vsebujejo oglaševalsko ali trženjsko vsebino ali se nanašajo na tako imenovano plasiranje izdelkov;

 • d) vsebujejo povezave do spletnih strani;

 • e) kršijo osebnostne pravice ali pravila družabnega občevanja;

 • f) vsebujejo osebne ali druge občutljive podatke;

 • g) se ne nanašajo na izdelek;

 • h) vsebujejo Vsebino, ki je vulgarna ali se običajno šteje za žaljivo, pri čemer se Vsebina mnenja samodejno preveri za določene besede, ki se običajno štejejo za vulgarne ali žaljive.

Za nezakonito vsebino lahko izvemo sami, informacije o njenem obstoju pa lahko prejmemo tudi od katere koli osebe ali subjekta, vključno z zaupanja vrednimi prijavitelji, katerih prijave vedno obravnavamo prednostno.

Ne izvajamo predhodnega in samodejnega prepoznavanja in preverjanja nezakonite vsebine. Odločitve o njih sprejemamo, ko nas o njihovem obstoju obvestijo osebe, ki so za to usposobljene.

Takoj ko bomo izvedeli za obstoj nezakonite vsebine, jo bomo odstranili ali preprečili dostop do nje.

Če nam prejemnik naše storitve posreduje informacije o nezakoniti ali neskladni vsebini, lahko:

 • a) omejimo vidnost določenih informacij, vključno z njihovim odstranjevanjem, preprečevanjem dostopa do njih, deponiranjem;

 • b) v celoti ali delno prekinemo ali ukinemo storitev;

 • c) začasno ustavimo Račun ali prekinemo pogodbe o zagotavljanju elektronskih storitev v zvezi z Računom.

Pri svojem delovanju vedno spoštujemo temeljne pravice prejemnikov naših storitev ter pravico do svobode izražanja in obveščanja. Zainteresiranim prejemnikom določene storitve zagotovimo utemeljitev, zakaj smo uporabili omejitve.

Zakon nas zavezuje, da v primeru, ko prejmemo odredbo pooblaščenega sodnega ali upravnega organa, izvedemo v njej navedene ukrepe ali zagotovimo navedene informacije. Če ti ukrepi zadevajo vas ali vsebino, ki ste jo posredovali, vas bomo o prejemu takšne odredbe obvestili v roku, ki je v njej določen, če pa takšen rok ni določen, najpozneje v trenutku, ko bomo sprejeli zadevne ukrepe.

Kadar opazimo kakršne koli informacije, ki kažejo na možnost kaznivega dejanja, ki ogroža življenje ali varnost oseb, nemudoma obvestimo ustrezne organe kazenskega pregona ali pravosodne organe zadevne države članice ali držav članic. Poleg tega damo na voljo vse razpoložljive informacije za učinkovito ukrepanje v zadevi. Naša prednostna naloga je zagotoviti varnost in zaščititi interese naših Strank.

Če v naši storitvi opazite nezakonito vsebino, nam jo lahko prijavite. To lahko storite prek obrazca, ki je na voljo na tej strani, tako da izberete "Nezakonita vsebina na spletni strani".

Če ste prejemnik določene storitve, prijavite nezakonito vsebino in se ne strinjate z našo odločitvijo ali njeno utemeljitvijo glede nezakonite vsebine ali vsebine, ki ni v skladu s pogoji naših storitev, imate pravico do pritožbe v šestih mesecih po tem, ko vas o tem obvestimo. Pritožbo lahko vložite elektronsko prek obrazca, ki je na voljo na tej strani, tako da izberete možnost "Pritožba zoper izdano odločitev".

Na vašo pritožbo se bomo odzvali v najkrajšem možnem času in pojasnili vaše ugovore.

Opomba: Če je pritožba ali prijava neutemeljena, bomo o tem obvestili osebo, ki jo je prijavila. Če pa se pritožba ali prijava kljub opozorilu, poslanemu prijavitelju, ponovi, imamo pravico za 12 mesecev začasno ustaviti obdelavo pritožb, ki jih je poslal prijavitelj.

Kontakt za organe držav članic, Komisijo in Odbor za digitalne storitve v poljskem in angleškem jeziku: dsa@modivo.com