30 dni za brezplačno vračilo
oglejte si podrobnosti
Brezplačna dostava
oglejte si podrobnosti

Informacije o obdelavi osebnih podatkov v skupini eobutev.si v zvezi

s poslovnimi odnosi, stiki in zaposlovanjem

 

1. Upravljavec osebnih podatkov

Te informacije veljajo za družbe iz Skupine eobutev.si („Skupina eobutev.si”), to so:

- MODIVO S.A. (ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poljska; e-pošta: info@eobutev.si, telefon: (+386) 01 444 01 00.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) pri MODIVO S.A. je Arkadiusz Swatek. Kontakt do pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): iod@eobuwie.com.pl;
- eobuwie.pl Logistics sp. z o.o. (ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra; e-pošta: info@eobutev.si, telefon: (+386) 01 444 01 00;
- eschuhe.de GmbH (Nuhnenstr. 7d, 15234 Frankfurt (Oder); e-pošta: info@eschuhe.de, telefon: 0335 233 86 886).

Vsaka družba iz Skupine eobutev.si se praviloma samostojno odloča o namenih in načinih obdelave osebnih podatkov ("Osebni podatki"), kar pomeni, da je vsako od njih ločen upravljavec ("Upravljavec") - odvisno od tega s katero družbo sklepate pogodbo, vodite poslovne odnose, bo praviloma ta družba skrbnik vaših osebnih podatkov.

Informacije v tem dokumentu veljajo za vse družbe iz skupine eobutev.si, če so te družbe upravljalci, medtem ko je v večini postopkov, ki potekajo v skupini eobutev.si, Upravljavec MODIVO S.A.
Družbe iz skupine eobutev.si izvajajo skupno politiko zaposlovanja ter skupaj določajo namene in načine obdelave osebnih podatkov kandidatov za delo v skupini eobutev.si in so v zvezi s tem skupni upravljavci osebnih podatkov - več informacij o tem je navedeno spodaj.
Lahko se zgodi tudi, da določena družba opravlja dejavnosti za drugo družbo iz skupine eobutev.si, npr. povezane z logistiko, trženjem - v tem primeru pa družba, ki izvaja ta dela, ne postane upravljavec vaših osebnih podatkov, temveč podatke obdeluje na podlagi pogodbe o obdelavi podatkov, ki jo je sklenilo z upravljavcem.

 

2. Obdelava osebnih podatkov

Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo v številnih situacijah: (i) če ste nam osebne podatke posredovali osebno prek različnih komunikacijskih kanalov (npr. s pošiljanjem povpraševanja / ponudbe po e-pošti, po telefonu ali prek obrazca na naši spletni strani); (ii) kot del našega sodelovanja pri podpisu ali izvajanju pogodbe; (iii) ko smo vaše osebne podatke pridobili iz drugih virov (npr. od družbe, s katero sodelujete in je naš izvajalec/stranka, vključno z drugo družbo iz Skupine eobuwie.pl).

Te informacije ne veljajo za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z uporabo naših spletnih strani eobutev.si s strani naših strank in sklepanjem pogodb prek nje – če želite pridobiti informacije v zvezi s tem, prosimo preberite našo Politiko zasebnosti.

 

3. Obdelava, povezana s poslovnimi in komercialnimi odnosi ter stiki

a. Obseg obdelave osebnih podatkov

Kot Upravljavec obdelujemo osebne podatke naših strank in poslovnih partnerjev ter njihovih zaposlenih/sodelavcev, osebne podatke drugih oseb, ki so nam bile posredovane v okviru izvajanja pogodb ali preko telefonskega kontakta, elektronske pošte ali obrazcev na naših spletnih straneh.

V zvezi z zgoraj omenjenimi odnosi lahko obdelujemo naslednje osebne podatke: identifikacijske podatke, kontaktne podatke, podatke o delovnem mestu in poklicnih kvalifikacijah ter druge osebne podatke, ki so nam bili posredovani v zvezi s sodelovanjem ali kontaktom.

Zgoraj navedene osebne podatke lahko pridobimo neposredno od vas ali pa tudi od drugih oseb, npr. od vaših delodajalcev/strank.

b. Namen in podlaga za obdelavo

V zvezi z zgornjimi odnosi obdelujemo osebne podatke za naslednje namene:

- vzpostavljanje sodelovanja in sklenitev pogodbe;

- izvajanje sklenjene pogodbe, vključno z izpolnitvijo obveznosti;

- odzivanje na vsa vprašanja ali zahteve in nadaljnje dopisovanje/kontakt v zvezi s tem;

- trženje in kontakt v zvezi z drugimi informacijami in storitvami upravljalca;

- obramba pred morebitnimi zahtevki, pa tudi zaradi morebitnega uveljavljanje zahtevkov;

- izpolnjevanje Upravljavčevih zakonskih obveznosti (npr. davčna, računovodska).


Podlaga za obdelavo osebnih podatkov s strani Upravljavca je:

- potreba po izvedbi pogodbe ali ukrepanja pred njeno sklenitvijo na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

- izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki zavezujejo Upravljavca;

- zakoniti interes upravljavca v obliki trženja izdelkov in storitev upravljavca ali tretje osebe, kontakt, vključno z dopisovanjem in obrambo pred morebitnimi zahtevki.
Posredovanje osebnih podatkov je na splošno prostovoljno, vendar se lahko izkaže, da je le to potrebno za sklenitev ali izvajanje pogodbe ali za odgovor na poizvedbo ali komunikacijo.

 

c. Obdobje obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki, zbrani za sklenitev in izvajanje pogodbe, se bodo obdelovali v času trajanja pogodbe ali dokler ne ugovarjate obdelavi na podlagi našega zakonitega interesa, razen če nas zakon (npr. glede arhiviranja, davkov, računovodstva) zavezuje k dlje časa trajajoči obdelava teh podatkov ali pa jih bomo v primeru morebitnih zahtevkov hranili dlje, do poteka zastaralnega roka, ki ga določa zakon - odvisno od tega, kateri od teh rokov je daljši.
Vaši osebni podatki, posredovani v okviru kontakta z nami, se bodo obdelovali do konca komunikacije z vami, v primeru dejavnosti neposrednega trženja - do vložitve ugovora, razen če nas bo zakon, podobno kot zgoraj navedeno, obvezal k obdelavi dlje ali do poteka zastaralnega roka za morebitne zahtevke.

4. Obdelava, povezana s poslovnimi in komercialnimi odnosi ter stiki

Glede na to, da znotraj skupine eobutev.si, podjetja MODIVO S.A., eobuwie.pl Logistics sp.z o.o. in eschuhe.de GmbH vodijo skupno politiko zaposlovanja, so skupni upravljavci vaših osebnih podatkov, kot kandidat za zaposlitev. Za pravilno izpolnjevanje obveznosti iz čl. 26 GDPR so zgoraj omenjene družbe kot skupni upravljavci opredelili ustrezen obseg svojih odgovornosti glede izpolnjevanja obveznosti iz GDPR. 

a. Obseg obdelanih osebnih podatkov

Obdelujemo osebne podatke kandidatov za zaposlitev, ki jih zagotavljajo vsi razpoložljivi kanali za zaposlovanje.
V zvezi z zaposlovanjem lahko obdelujemo naslednje osebne podatke (obdelava nekaterih osebnih podatkov je lahko odvisna od vaše privolitve): identifikacijski podatki, kontaktni podatki, podatki o izobrazbi, podatki o spretnostih in prejšnji zaposlitvi, podatki o dovoljenjih in drugi osebni podatki med postopkom zaposlovanja.

b. Namen in pravna podlaga obdelave

V zvezi z zaposlovanjem obdelujemo vaše osebne podatke za namene, ki so potrebni za izvedbo trenutnega postopka zaposlovanja v skupini eobutev.si, in če soglašate, tudi za prihodnje postopke zaposlovanja za podobna delovna mesta.
Osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov je na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, sprejeti ukrepe pred sklenitvijo pogodbe, izvajati določbe veljavne zakonodaje, zlasti zakona, ki ureja delovna razmerja in drugih aktov, v obsegu, , ki presega navedenega v teh določbah, ali za namen izvedbe prihodnjih postopkov zaposlovanja, pa vaša privolitev.
Če ste dali katero od zgoraj omenjenih privolitev, jo lahko kadar koli umaknete - vendar to ne bo vplivalo na zakonitost obdelave, ki je bila izvedena pred njenim umikom.
Vaše osebne podatke bomo obdelovali tudi za namene, povezane z morebitno možnostjo sporov med vami in katerim koli upravljavcem (pravna podlaga za njihovo obdelavo je v tem primeru upravičeni interes upravitelja). Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi za namene neposrednega trženja upravljavcev ali njihovih partnerjev. V tem primeru je pravna podlaga za obdelavo zakoniti interes upravljavca podatkov ali tretje osebe (lastno neposredno trženje upravljavcev ali partnerjev).
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar nujno za izvedbo postopka zaposlovanja in za začetek morebitnega nadaljnjega sodelovanja.

c. Obdobje obdelave osebnih podatkov

Vaši osebni podatki se bodo praviloma obdelovali za čas postopka zaposlovanja ali, odvisno od vaše dodatne prostovoljne privolitve, prihodnjega zaposlovanja ali do umika vaše privolitve, in v primeru neposrednega trženja - do ugovora, ali po preteku ustreznega časa bodo tako ali tako izbrisani, razen če nas zakon zavezuje, da moramo te podatke obdelovati dlje časa ali pa jih bomo hranili dlje v primeru morebitnih zahtevkov, do poteka zastaralnega roka kot to določa zakon, zlasti zakon, ki ureja delovna razmerja ali Obligacijski zakonik.

5. Prejemniki osebnih podatkov

Vaši podatki se lahko prenesejo na subjekte, ki nam pomagajo pri komunikaciji z našimi izvajalci in strankami (npr. podpirajo nas pri pošiljanju e-pošte in v primeru dejavnosti neposrednega trženja - tudi v oglaševalskih kampanjah), nam pomagajo pri vodenju spletne strani in aplikacije, zagotavljajo podporo in delovanje naših orodij in informacijsko komunikacijskih sistemov (IKT) (npr. shranjevanje podatkov), pa tudi podjetij, ki opravljajo dostavo, ponudnikov plačilnih storitev (operaterji internetnih plačil ali banke) in zagotavljajo stalne pravne storitve, izvajajo revizije itd. vključno z drugimi družbami iz skupine eobutev.si, kot del zgoraj omenjenih dejavnosti.
V primeru zaposlitve se vaši osebni podatki lahko prenesejo tudi na subjekte, ki nam tehnično ali organizacijsko pomagajo pri zaposlovanju, vključno s komunikacijo s kandidati.

6. Prenos osebnih podatkov izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP)

Vaše osebne podatke lahko izjemoma prenesemo našim partnerjem, ki jih obdelujejo zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), vendar le v obsegu, potrebnim za zagotavljanje storitev s strani teh partnerjev, zlasti storitev IT (npr. Shranjevanje podatkov v oblaku). Naši partnerji lahko podatke obdelujejo predvsem v Združenih državah Amerike (ZDA). Varnost vaših osebnih podatkov zagotavljajo varnostni ukrepi, ki jih uporabljamo, vključno z uporabo standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je odobrila Evropska komisija. Trudimo se zagotavljati, da so naši partnerji vključeni v t.i. Privacy Shield. Upravičeni ste, da pridobite kopijo varnostnih ukrepov, ki jih uporabljamo, in sicer tako, da se obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO).

7.Vaše pravice

V vsakem primeru ste upravičeni do:

a. dostopa do osebnih podatkov (vključno z na primer informacijo, kateri osebni podatki se obdelujejo);
b. zahtevati popravek in omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. če so nepravilni);
c. izbrisa osebnih podatkov (npr. če so bili obdelani nezakonito);
d. prenosa osebnih podatkov, ki ste jih posredovali upravljavcu in se obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi, obdelava pa temelji na soglasju ali na podlagi izvajanja pogodbe, npr. drugemu upravljavcu;
e. ugovora v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na podlagi predpostavke nujnosti za namene, ki izhajajo iz zakonitih interesov upravljavca ali tretje osebe, vključno zlasti z obdelavo za namene neposrednega trženja;
f. vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Če obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi, ste upravičeni, da jo kadar koli umaknete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki je bila izvedena na podlagi privolitve pred njenim umikom.